TRANSPARENCJA

FAIRNESS

PARTNERSTWO

Impressum

                         

Interdont Support Q Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

tel: +48 32 207 21 67

fax: +48 32 207 21 65

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS: 0000109834

NIP: 627-001-50-03

Regon: 8060674

Kapitał zakładowy: 60.000PLN

Członkowie zarządu: Andrzej Tokarski, Jakob Kania