REPUTACJA

KOSZTY

JAKOŚĆ

"Zysk nie jest wy­jaśnieniem, przyczyną czy rac­jo­nalną przesłanką zacho­wań i de­cyz­ji biz­ne­sowych, lecz raczej tes­tem ich zasadności."

Peter Drucker

Why?


Duże organizacje

                         

Szczególnie w dużych organizacjach przeanalizowanie pojedyńczych procesów, działań oraz wskaźników może generować wymierne korzyści.

Małe organizacje

                         

Wprowadzenie standaryzacji oraz systemowego zarządzania przedsiebiorstwem przynosi wymierne korzyści oraz zwiększenie kontroli nad rozwojem przedsiębiorstwa dla najwyższego kierownictwa. Potwierdzenie tych atutów w formie certyfikatu zarządzania jakością zwiększa znacznie wiarygodności organizacji dla potencjalnych partnerów biznesowych.


                         

Duże oraz małe organizacje mają wymierne korzyści z optymalizacji działań. Dlaczego nie wyjaśnić tego w osobistych rozmowach?